DISC Model

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en –communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben.

Disc bevordert open communicatie, verstrekt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit.

DISCFactorkaart

De letters DISC staan voor:

D = Daadkrachtig, Direct
Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen. Snelle acties en taakgericht.

I = Interactief, Inspirerend
Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt. Snelle acties en mensgericht.

S = Stabiel, Sociaal
Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving. Rustige benadering en mensgericht.

C = Conformerend, Consciëntieus
Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures. Rustige benadering en taakgericht.

Het begrijpen van de 4 persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verwijderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

Mocht je meer informatie over DISC willen bekijken, gaan dan naar www.discfactor.nl

PoelmannSleebe is: