Kinderwoud Heerenveen

Op 27 februari hebben we een workshop gegeven over het thema: het invoeren van zelforganisatie: wat komt daarbij kijken? Met behulp van interactieve opdrachten afgewisseld door korte bijdragen van Ellen en Marius, hebben de deelnemers zich in dit onderwerp verdiept. Zo hebben we verkend in hoeverre bij de deelnemers opvattingen over en beelden bij zelfsturing overeenkomen of van elkaar verschillen.

Daarnaast hebben we gesproken over het thema lerende organisatie. Bij de presentatie van onze workshop hebben de deelnemers in de praktijk kennis gemaakt met dat thema en persoonlijk ervaren hoe leren tijdens je werk kan plaatsvinden.

Het resulteerde in een leuke en leerzame middag waarbij de deelnemers actief hebben bijgedragen aan de opbrengsten ervan.

Uitdaging
Kinderwoud wil zelforganisatie invoeren. Waar staan we nu en welke stappen moeten we achtereenvolgens zetten om daar te komen waar we willen zijn?

Oplossing
Een interactieve workshop waarbij het onderwerp van alle kanten is belicht. We hebben met elkaar onderzocht in hoeverre de organisatie al elementen van zelfsturing in zich draagt en op welke gebieden verandering nodig is.

Het resultaat
Het managementteam is zich bewust van het potentieel dat al in de organisatie aanwezig is. Het realiseert zich wat zelfsturing inhoudt, welke voorwaarden zijn verbonden aan de invoering ervan en welke stappen gezet moeten worden om voortgang te maken.

Geef een reactie

direct contact

Interesse om een gesprek aan te gaan, laat uw nummer achter en we zullen spoedig met u contact opnemen.

ons werk