Begeleiden van een onderwijsteamOnderwijs

conference-change_1280

uitdaging

Een leidinggevend team van een particuliere school functioneerde niet effectief. Er waren onderling verschillen van mening over hoe ieder teamlid zijn of haar werkzaamheden moest uitvoeren.

De verschillen werden niet uitgesproken maar gevolg was wel dat de samenwerking haperde.

oplossing

Nadat er met alle individuele teamleden een gesprek heeft plaatsgevonden, is er een teamsessie van een dag gehouden. Tijdens deze teamsessie is in een veilige sfeer openheid van zaken gegeven. Daarbij is nadrukkelijk gekeken waardoor de verschillen in inzicht waren ontstaan. Ook is gekeken naar wat nodig was om de samenwerking te verbeteren. Daarover zijn concrete afspraken gemaakt.

Na deze teamsessies is er nog een aantal individuele coachgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken werd allereerst de stand van zaken geëvalueerd en werden de teamleden ondersteund bij verbeteren van hun eigen bijdrage om te komen tot betere samenwerking.

het resultaat

Er is een veel openere sfeer ontstaan dan vóor het begeleidingstraject. Nog niet alles loopt optimaal. Grote winst is echter dat wanneer iets wordt geconstateerd wat niet goed gaat, dit meteen wordt besproken. Ook wordt gekeken naar hoe het anders moet en worden daar afspraken over gemaakt.

Resultaat van de interventie is dat het werk effectiever wordt uitgevoerd, de sfeer in het team is verbeterd en de teamleden tevredener zijn over hun eigen en elkaars bijdrage.