Begeleiding van een HR-teamHuman Resource

conference-team_1280

uitdaging

Een HR-team dat als gevolg van invoering van zelfsturing zonder leidinggevende kwam te zitten, was op zoek naar een manier om zich goed te positioneren in de organisatie.

oplossing

In een eerste bijeenkomst is allereerst stilgestaan bij de vraag wat de positie van HR op dat moment was (situatie A), wat de teamleden vonden dat die positie zou moeten zijn (situatie B) en wat er moest gebeuren om van A naar B te komen.

Er werden afspraken gemaakt over de dingen die de teamleden in het werkveld zouden oppakken, welke functionarissen ze in de organisatie met welke vragen zouden benaderen etc. In de vervolgsessies is het proces verder geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Er is feedback gegeven op de patronen waarin het team terecht komt in de communicatie met de omgeving. Er is geoefend in manieren om daar anders mee om te gaan.

het resultaat

Het proces loopt nog. De teamleden zijn zich nog bewuster geworden van het gegeven dat de klantvraag erg belangrijk is.
Tegelijkertijd zijn ze gegroeid in hun professionele autonomie. Hierdoor kunnen ze de klant met maatwerk ondersteunen zonder dat dit ten koste gaat van hun professionele HR-standaarden. Ze ervaren hierdoor meer respect vanuit de organisatie en hebben weer het gevoel dat ze echt kwaliteit kunnen leveren.