Raad voor de Kinderbescherming Den Haag

Op 16 februari jl. hebben we een presentatie gegeven voor de afdeling P&O van de Raad voor de Kinderbescherming in Den Haag. Het thema was overgang naar zelforganisatie: wat zijn de consequenties voor de HR-afdeling?
Eerst hebben we verteld wat de ervaringen uit het arbeidsverleden van Ellen waren en vervolgens hebben we opdrachten verstrekt met behulp waarvan de deelnemers konden inschatten in hoeverre hun afdeling klaar is voor het invoeren van zelforganisatie.

Het was een leuke en inspirerende middag die de deelnemers naar eigen zeggen veel heeft opgeleverd.

Geef een reactie

direct contact

Interesse om een gesprek aan te gaan, laat uw nummer achter en we zullen spoedig met u contact opnemen.

ons werk