Individuele coaching

We zorgen ervoor dat patronen zichtbaar worden en bewustwording van blinde vlekken ontstaat. We besteden aandacht aan het geven en vragen van feedback en helpen bij het aanboren van nieuw potentieel waardoor ontwikkeling mogelijk wordt.

Bij individuele coaching maken we gebruik van de DISC-persoonlijkheidsanalyse. Dit model brengt voorkeursgedrag en –communicatie in kaart. Hiermee kun je de eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in kaart brengen. Hierdoor begrijp je beter wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit.

Het resultaat van onze interventie is een coachee die beschikt over een ruime mate van zelfkennis, die om kan gaan met veranderingen en in staat is het beste uit zichzelf te halen.

Stappen:

  • Intakegesprek tussen coachee en coach om te bepalen of er een werkbare match is.
  • Gesprek coachee/leidinggevende/coach om de coachvraag vast te stellen.
  • Afnemen DISC-persoonlijkheidsanalyse. Hiermee brengen we de gedrags- en communicatievoorkeuren in kaart.
  • Bespreken van de DISC-resultaten met de coachee: hoe ziet betrokkene zichzelf, hoe manifesteert hij zich in zijn werksituatie, hoeveel stress ervaart hij en waardoor wordt die veroorzaakt.
  • Van daaruit werken we aan de mogelijke antwoorden op de coachvraag. Dat doen we in circa vijf vervolggesprekken.
  • Evaluatie met leidinggevende/coachee/coach met eventueel afspraken over een vervolg.

Tarieven:

  • € 135,00 excl. BTW voor anderhalf uur sessie