Teamcoaching

Teamcoaching

Teamcoaching

Teamcoaching

Bij teamcoaching werken we aan het tot stand komen van een professionele cultuur. Daar hoort professioneel gedrag bij. Hieronder verstaan we gedrag dat bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de organisatie, dat bijdraagt aan het welbevinden van jezelf en het welbevinden van anderen. Het is belangrijk dat onprofessioneel gedrag duidelijk wordt begrensd met behoud van relatie.

We brengen de bestaande cultuur van een organisatie in kaart door middel van gesprekken met betrokkenen. We zorgen ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat we verstaan onder professioneel gedrag. Door middel van groepssessies en individuele coaching brengen we een proces op gang waardoor cultuurbewustzijn ontstaat en waarin professionals in staat zijn elkaar aan te spreken. Op die manier dragen ze bij aan een cultuur waarbij ontwikkelen en leren van elkaar de standaard is. We streven ernaar een niveau te bereiken waarbij ze autonoom handelen waar nodig, goed samenwerken, elkaar inspireren en verantwoordelijkheid nemen. 

Share: