Marius Poelmann

Marius Poelmann

Marius Poelmann

Marius Poelmann

Trainer & Coach

Ik heb een passie voor groeien en ontwikkelen. Daarom voelde ik me tijdens mijn werkzaamheden als leraar en schoolleider heel goed op mijn plek. Als trainer en coach ben ik nog steeds heel erg geboeid door de vraag hoe ik een bijdrage kan leveren aan ontwikkeling en groei.

In het onderwijs vraag ik me voortdurend af hoe we het potentieel van leerlingen en onderwijsgevenden tot bloei kunnen brengen. Ik houd me daarmee bezig door zelf af en toe nog voor de klas te staan, door het coachen van adolescenten, docenten en leidinggevenden.

Ik geloof in de kracht van dialoog. Door met elkaar in gesprek te gaan, goed te luisteren, kennis en ervaringen te delen ontstaat wijsheid. Ik voel een diep verlangen bij te dragen aan een onderwijsomgeving waarin leren vanzelfsprekend is. Ik laat me daarbij graag inspireren door de wijsheid van anderen. Dat houdt me gaande.

Socials: